Külföldijótanács
jókívánság
FórummindenmunkaBehívás hamvasztásra
Dátum:2008,október 9.
Téma:UTOLSÓ FELSZÓLÍTÁS!!!!!

KOMÁROMI KREMATÓRIUM FŐIGAZGATÓSÁGA
KOMÁROM,MÁGLYA ÚT 1.
szám:1002/2008
Tárgy: Behívás elhamvasztásra


Tisztelt Ügyfelünk!

Területileg illetékes megfigyelőink szerint Ön semmivel sem szolgálja
közvetlen szülőföldje, hazája és az emberiség javát, meglétével csak
irritálja társadalmunk tisztességes tagjait. A tevékenységi körében
állandó semmitmondó életmódot folytat. Ennek alapján úgy ítéljük meg,
hogy nem való Ön e világra és a továbbiakban nem várható, hogy Önből rendes ember legyen.

Ezért a 196/1970. sz. Bm. rendelet alapján levelünk kézhezvételétől
számított három napon belül jelenjen meg a komáromi krematóriumban,
az Ön lehetetlen alakjának elhamvasztása végett.

Jelentkezés a 9. sz. kemencénél.
Felhívjuk a T. Cím figyelmét, hogy az alábbiakat hozza magával:

1 köbméter tüzifa
3 liter gázolaj vagy petróleum
1000 Ft készpénz hivatalos költségekre.

Az alkohol fogyasztását szüntesse be, hogy az égésnél a kemence fel ne
robbanjon. Fejvizét a lakhelye szerint illetékes körzeti orvossal
csapoltassa le, nehogy szétpukkanásával a tüzet eloltsa. Seggét jól
dugaszolja be, nehogy a dolgozóink gázmérgezést kapjanak.

F I G Y E L M E Z T E T E S !

Mivel raktárunkban kevés számú urna van, égetés előtt jól szarja ki
magát, hogy minél kevesebb hamu maradjon Önből. Gyászjelentését előre
nyomtassa ki, és halotti anyakönyvi kivonatát hozza magával.
Borravalóról gondoskodjon!
A rendelet értelmében siránkozásnak és nyöszörgésnek helye nincs!
Fogak csikorgatása mellőzendő!
Amennyiben bármelyik szervét családja számára emlékbe kívánja hagyni,
úgy 1 db dunctos üveget és 1 liter spirituszt is hozzon magával.

Záradék:
Amennyiben a túlvilágon munkát kíván vállalni, ez irányú kérelmét 3000 Ft
ellenében a Pokolművek,fűtési alosztályához címezze!

Komárom.Máglya út-1.

dr.Hamvasztó Egon sk
Föigazgatómindenmunkamindenmunkamindenmunkamindenmunkamindenmunkamindenmunka


www.mindenmunka.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!