Nyitóoldal
Vers 1.
Vers 2.
Vers 3.
Vers 4.
Vers 5.
Vers 6.
Vers 7.
Vers 8.
Vers 9.
Vers 10.
Vers 11.
Vers 12.
Vers 13.
Vers 14.
Vers 15.
Vers 16.
Vers 17.
Vers 18.
Vissza a főoldalra
GO TO HOTNSEXYTAGS.COM FOR 50 THOUSAND PLUS GRAPHICS

Piován Győző: Májusi ének

Free Glitter

Csobog már a kis patak,
Zöld a lomb, a rét;
Méhe zsong, virág fakad,
Szellõ zúg mesét.
Illat száll, madár dalol,
Felhõtlen a táj.
Halljátok-e gyermekek?
Hív a napsugár!

Hív az erdõ, hív a völgy,
Hív a szép határ:
Menjetek vidulni hát,
Míg virít a nyár.
Szedjétek gyümölcseit,
Míg felétek int,
Míg az õszi hervadás
Itt nem lesz megint.

Ha megvirrad keleten
S fölsuhan a Nap,
Hálaima mondásra
Ne légy hallgatag;
És este se késlekedj
Fohászt zengeni
Ahhoz, ki a föld porát
Átmelengeti.

Ahhoz, ki a hó alól
Zöld tavaszt fakaszt
S tarka nyárrá bûvöli
Halkan a tavaszt.
Ahhoz, aki õszt ad és
Õszre szép telet,
Áldásokkal hintve be
Földi életed.

Vissza a lap tetejére

GO TO HOTNSEXYTAGS.COM FOR 50 THOUSAND PLUS GRAPHICS


Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirág

Upload Pictures - Photo Sharing - Free Image Hosting


Csilingel a kis gyöngyvirág.
Fehér a ruhája,
meghívja a virágokat
tavaszesti bálra.

Öltözködik az orgona,
lila a ruhája,
kivirít a kankalin, a
szegfû és a mályva.

A vadrózsa rájuk nevet,
bolondos a kedve,
a rigó is füttyent egyet:
hej, mi lesz itt este!

Táncra perdül a sok virág,
illat száll a légben,
õrt állnak a gesztenyefák,
illemtudón, szépen.

A szellõ is megfürdik a
virágillatárban,
s arra ébredünk fel reggel:
napsugaras nyár van.
Vissza a lap tetejére

GO TO HOTNSEXYTAGS.COM FOR 50 THOUSAND PLUS GRAPHICS

Lengyel Jolán: Lila orgonák

Upload Pictures - Photo Sharing - Free Image Hosting

- Lila orgonák

Hallgassatok végig!
Elsuttogom titkom,
szívem miért vérzik:
meg van mindenem
még sem vagyok boldog!
Lila orgonák,
most hallgassatok!

Üres a világ,
nincs benne helyem,
régi utamat
én most nem lelem.
Történt valami…
Kifosztott vagyok:
Lila orgonák,
még hallgassatok!

Várom a csodát!
- majd felébredek:
régi utamat
végre meglelem,
visszakaphatom
boldog szívemet,
Lila orgonák,
de jó itt veletek!

- Elrepült az éj -
most búcsúzom:
harmatcsepp ragyog
a virágaidon.
Illatfelhõtõl
kérem, mondja el!
- Lila orgona,
miért könnyezel?
Vissza a lap tetejére

GO TO HOTNSEXYTAGS.COM FOR 50 THOUSAND PLUS GRAPHICS
 
Dsida Jenő: Június

Upload Pictures - Photo Sharing - Free Image Hosting

Kis szekrényemen sorakoznak,
és seregszemlét tartok én:
Lázmérő, jódos géztekercsek,
kininporok és digalén. 
 

Nyitott ablakon június száll,
madár csiripel, csacsog egyre,
s a betáncoló napsugár
aranyport szór az üvegekre. 
 

A régi tüzes kacagások -
a nyarak hite, jaj, mivé lett?
De most künn azért harsány e dal,
és kicsordul a győztes élet. 
 

Júniusok szent hevülése
a kórházig is fel-felárad,
de mit akar itt, menjen innen,
mikor itt minden olyan fáradt.
Vissza a lap tetejére

GO TO HOTNSEXYTAGS.COM FOR 50 THOUSAND PLUS GRAPHICS

Kányádi Sándor: Margaréta

Upload Pictures - Photo Sharing - Free Image Hosting

Hatalmas nagy szalmakalap,
alatta valaki halad.
Azt mutatja a viselet,
hogy az utas kislány lehet,
kislányra vall a ruhája
s a kalap nagy karimája.
Arra vall a járása is,
bizonyára ebédet visz,
különben nem volna nála
se kisfazék, se kosárka.
Meg-megáll szusszanni egyet,
aztán kaptat föl a hegynek.
Olykor vigyázattal lép át
egy-egy nyíló margarétát.
Le is szedné, ha nem volna
mindkét keze megpakolva.
Addig-addig incselegnek,
míg a kislány gondol egyet,
s mert a keze foglalt, így hát
leharap egy margarétát.
És boldogan mezítlábal
foga között a virággal.

Vissza a lap tetejére

GO TO HOTNSEXYTAGS.COM FOR 50 THOUSAND PLUS GRAPHICS

Jure Franicevic Plocar: Júliusi vers
Fordította: Fehér Ferenc


Free Pics Free Image Hosting Funny Pics


Szikrázó nap, vakmeleg:
búza pattog, rozs pereg.
Álmodik a kerti mély,
álmos kis méh döngicsél:
csak egy tücsök hangzik itt:
Cip-cirip! Cip-cirip!
Bíbic hangja gyöngyözik:
Víg bíbic! Víg bíbic!
Ezüst folyó messze vidd,
vagy a partra szétterítsd:
Víg bíbic!
Nádasok is zengetik,
vidd hát, folyó, messze vidd:
Víg bíbic! Víg bíbic!
Fürjek hangja ráfelel:
Álmunkat ki verte fel?
Kedves folyó, drága part,
el ne szaladj, itt maradj...
- Pitypalatty!
Villog a nap szerteszét,
száll a nyári víg beszéd:
arany búza, folyóhát
pergeti a mondókát,
és száll a hang:
Cip-cirip,
víg bíbic,
pitypalatty!

Vissza a lap tetejére
GO TO HOTNSEXYTAGS.COM FOR 50 THOUSAND PLUS GRAPHICS

Móra Ferenc: Sétálni megy Panka


Funny Pics Fantasy Pictures Fantasy Pics
 

Sétálni megy Panka a búza mezőbe,
pillangós papucsba, hófehér kötőbe.

Dalolgatva ballag egyes-egymagába,

virág-testvérkéi, vigyázzatok rája!

Simulj, puha pázsit, lába alá lágyan,
fütyülj neki szépet, te rigó a nádban!

Légy a legyezője, te lapu levele!
Fecskefarkú pille, röpülj versenyt vele!

Búzavirág-szeme mosolyog reátok:
nevessetek vissza rá, búzavirágok!

Kakukkfű az útját jó szagoddal hintsd be,
bújj el lába elül, szúrós királydinnye!

Ha a dűlőúton szegényke kifáradt,
szagos fodormenta, te vess neki ágyat!

Födjétek be, zsályák, dús leveletekkel,
szelíd széki füvek csillag-fejetekkel!

S őre a mezőnek, szép jegenye-nyárfa,
te vigyázz reája, csöndes legyen álma!

Vissza a lap tetejére
GO TO HOTNSEXYTAGS.COM FOR 50 THOUSAND PLUS GRAPHICS

Kaffka Margit: Augusztus

Elves MySpace Comment


Szőke búza között pipacsos kis kalap,
Hiába süt a nap, - árnyék van az alatt.
Sétál a kisasszony komlóba, búzába,
Lengő a ruhája, pipacsbokrétája.
Nézi Csere Jóska: Ej, be szemrevaló
Picike cipellő, - szűkráncú viganó!
Hogy libeg, közeleg ott az árokszélen!
Idetart, itt terem... Cseng a szava: "Kérem,
Maga talán olyan - falubeli legény?
Nem lelem az utat, úgy eltévedtem én.
Mutassa meg merre! Vagy inkább - vezessen!
Ilyen nagy mezőbe sose jártam Pesten."
Szőke búzaföldön lemenőben a nap,
Szőke lány hajárul lekerül a kalap.
Gyenge, puha szellő játszva bomlik vele,
Pipacsbokrétának hullong a levele,
Rebben a fürjmadár nád megett, sás alatt...
Egyszer csak a legény visszanéz, elmarad.
Hangos szavú rigó csúfságra jár véle:
- De belenéztél a kisasszony szemébe!
Kacag a kisasszony: "Ej de messzire jár!
Széles ez az árok! Átsegít, ugyebár?
Köszönöm, köszönöm! Már jól van! Eresszen!
Ilyen erős ember nincs az egész Pesten!"
Megeste a tarlót gyöngy estveli harmat,
Csere Jóska hallgat, - szegett fővel ballag,
Szemügyre vesz minden útszéli virágot,
- "Lám, egy se törik le, amire ráhágott!
Több kárt tenne benne fiókmadár lába -"
- És indul utána, - és lép a nyomába.
Útszéli virágot tapossa azér' is, -
Ki szánja? Ki bánja? Így pusztulok én is!
- A kisasszony szava mesemondás, álom:
- "Sohase volt nekem ilyen szép virágom,
De nem is lesz többet! Nincs is hol keressem!
Vadkomlót, pipacsot nem árulnak Pesten."
Megeste az utat sírószemű harmat,
A legény is csendes, a leány is hallgat,
Nyugtalan fellegek bomolnak az égen,
Valami bús nóta szól a faluvégen, - -
Felnéz a kisasszony gondba, gondolatba:
- "Rojtos keszkenőjét vajon kitől kapta?
Lám, van aki varrja, - lám, van aki szője!
Szépséges, hűséges barna szeretője!" -
Csere Jóska szeme odatéved lesbe:
- "Hej, azt a virágot vajon kinek szedte?
Van akinek adja! Van akit szeressen!
Sok cifra uraság azon a nagy Pesten."
Vissza a lap tetejére
GO TO HOTNSEXYTAGS.COM FOR 50 THOUSAND PLUS GRAPHICS
Áprily Lajos: Szeptemberi ég

 
Ó, szilvát s szőlőfürtöt érlelő,
gyönyörűséges fényes őszelő,
eged vén szívből is kedvet csihol!
Már napok óta nem láttam sehol
egy cigarettafüstnyi felleget,
csak ezt a makulátlan csudakéket.
Rengetegek legszebb szajkóiból
valaki minden kéktollat kitépett
s bekárpitozta velük az eget.
Vissza a lap tetejére
GO TO HOTNSEXYTAGS.COM FOR 50 THOUSAND PLUS GRAPHICS

Agnyija Barto: Első nap az iskolában

Cute Pictures Cute Pics Funny Pics

Mennyi, mennyi érdekesség,
mennyi, mennyi izgalom!
A tanító néni belép,
fel kell állni? Nem tudom.
Hogy nyílik fel szépen,
csendben a pad fényes fedele?
Ha felállok, mit kell tennem,
hogy ne csapjak zajt vele?
"A táblához gyere ki csak!"
- szól a néni s kimegyek,
a kezembe krétát is ad,
a krétával mit tegyek?
Megtanít ő türelemmel,
hogy kell húzni vonalat,
s hogy a táblát tenyeremmel
letörölni nem szabad.
Mennyi lány van itt! Lassacskán
tudom mindnek a nevét:
négy Annácska van, meg
aztán Sárikák és Erzsikék.
Első nap az iskolában,
padban ülök, figyelek,
nem moccantom fejem, lábam
- nagy dolog ez, gyerekek!
Vissza a lap tetejére
GO TO HOTNSEXYTAGS.COM FOR 50 THOUSAND PLUS GRAPHICS


www.szeva1v.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!